ติดต่อสหกรณ์โทร 02 - 033 - 2900

กรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการเข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ 30 พ.ย. 2566

โดย Admin gig
 วันที่ 30 พ.ย. 2566 10:39 น.
 640
วันที่ 30/11/66
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
โดย คุณพัชรี  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ และคุณสายพิณ  จันทร์เลี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้มาพูดคุยเพื่อแนะนำส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล เกี่ยวกับสหกรณ์

ตัวแทนจากสหกรณ์กลุ่มโรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬารัตน์
มีคุณศุภโชค กรรมการอำนวยการสหกรณ์, คุณศิรินภา ฝ่ายกฎหมายสหกรณ์, คุณสัญชนัท ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ และคุณดาวรุ่ง เหรัญญิกสหกรณ์ เข้าร่วมพูดคุยกันในครั้งนี้